Vice Ordförande:
Sven-Arne Svensson
Sekreterare: 
Göran Dahlquist
Kassör: 
Bengt-Åke Holmgren
Ledamöter:
Ted Holmgren
Micke Svensson
Per-Ola Nilsson
Flemming Hallum