Biljettpriser
VUXEN.............................................80;-
PENSIONÄR.....................................60;-
GYMNASIE/UNGDOM........................20;-
BARN UNDER 16 ÅR GÅR IN GRATIS
___________________________________
Sittplats Vuxen...........................1 400;.   
Sittplats Pensionär......................1 100;-
Ståplats Vuxen...........................1 100;-
Ståplats Pensionär.........................800;-
___________________________________
Betala in till OIK:s Bankgiro 370-7775