Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Arvoden 2019-2020
Ålder:                  Arovode Ungdomsdomare:               Arvode Distriksdomare:
U8/D3
U9/D2
U10/D1
U11/C2
U12/C1
U13/B2
U14/B1
U15/A2

U16/A1

110kr/match
110kr/match
120kr/match
160kr/match(130kr)
160r/match(130kr)
225kr/match(180kr)
225kr/match(180kr)235kr/match(190kr)
235kr/match(190kr)
350kr/match(275kr)
350kr/match(275kr)
HD -560kr/match(450kr)
LD -350kr/match(275kr)
HD -560kr/match(450kr)
LD -350kr/match(275kr)

Arvodena inom parantes gäller för matcher innan seriestart därefter gäller fullt arvode!

Reseersättning:
Reseersättning utges med 30 kr milen vid färd med egen bil. Samåkning skall alltid ske, där så är möjligt.
Vid färd med moped utges ersättning med 8 kr/mil (80 öre/km). 

Traktamente: 
Gäller vid U15/U16 matcher!
80kr/match

Inställd Match:
Vid inställd match och domare ej blivit avbokad (dvs infunnit sig på matchorten/hallen), ska reseersättning samt halva matcharvodet och halva traktamentet utges.